VASKULITT (REV 034-052)

72 Ultralyd unders√łkelse ved vaskulitt (REV 43)

√ėyvind Palm

L√¶ringsm√•l REV 043 Revmatologen skal beherske grunnleggende teknikk og tolkning av funn ved UL-unders√łkelse av kar.

Vaskulitt karakteriseres av inflammasjon I blod√•reveggene med tilh√łrende √łdem og vevsskade. Stenoser og okklusjoner kan utvikles i forl√łpet. Ultralydunders√łkelse bidrar til kartlegging av disse manifestasjonene, s√¶rlig n√•r store arterier (som er omtalt her) er affiserte (Nielsen BD, 2023).

Ultralyd av arteria temporalis. Hypoekko med “halo tegn” (piler) i tverrsnitt og longitudinalt snitt ved temporalis arteritt. Illustrasjon: Chritsaudo AT, Annals of med and surg, 2016.¬†CC BY-NC-ND 4.0.

Ultralyd ved vaskulitt i store kar

Arteritis temporalis (AT) kjennetegnes ved vaskulitt i arteria temporalis p√• en eller begge sider. Arteriene ligger ca. 4mm under hudens overflate og er ca. 0,7mm i tverrsnitt. De overfladiske grenene lar seg unders√łke med ultralyd i hele sine lengder, noe som er viktig siden vasklittaffeksjonen typisk nok ikke er kontinuerlig ved AT. Ultralyd-prober med en frekvens p√• mer enn 10 MHz har en oppl√łsning p√• 0,1 mm b√•de i aksial- og lateral-planet. Ultralyd med farge Dopper viser ved akutt vaskulitt hypoekkogene (m√łrke), √łdemat√łse blod√•revegger. Forandringene forsvinner ikke ved kompresjon. Vaskulitt-tegnene kan under behandling g√• tilbake allerede i l√łpet av tre dager (Hauenstein C, 2012), men er vanligvis synlige selv etter 2-3 uker. Resultatene av unders√łkelsen er avhengig av unders√łkerens erfaring. Det anbefales √• gj√łre unders√łkelser av temporalis-arterier hos 30-50 friske personer og minst 3-5 pasienter med sikker temporalis arteritt. En erfaren unders√łker kan oppn√• diagnostisk sensitivitet p√• 87% (13% gjenkjennes ikke) og en spesifisitet p√• ca. 96% (4% over-diagnostiseres) (Karassa FB, Ann Intern Med, 2005). Unders√łkelsen gj√łres med pasienten i sideleie.

Arteria temporalis. Man kan begynner med proben longitudinalt foran det venstre √łret. N√•r den overfladiske arteria temporalis communis er gjenkjent, beveges proben forover til den parietale grenen. Deretter dreies proben for transversal unders√łkelse av den parietale grenen og communis i kortakse. Fra bifurkasjonen f√łlges den frontale arterie-grenen b√•de i longitudinalt og transversalt plan. Tilsvarende prosedyre gj√łres p√• venstre side. Patologiske funn er korte segmenter med stenoser med ujevn blodstr√łm i systolen. Pulset Doppler viser blodstr√łm med minst dobbel hastighet i stenoserte omr√•der. Det er utviklet et OMERACT sk√•ringssystem for vurdering av temporalis arteritt¬†(Dejaco C, 2022).

Arteria occipitalis. I enkelte tilfeller er bare occipital-arteriene affisert. Ved smerter lokalisert bak √łret, kan ultralyd av arteria occipitalis gj√łres.

Arteria axillaris er godt egnet for ultralydunders√łkelse. Proben plasseres longitudinalt i aksillen langs humerus-hodet og collum, tilsvarende som for unders√łkelse av glenohumoral-leddet. Arterieveggen ved vaskulitt er over 1-1,5 mm og homogen fortykket. Stenoser og okklusjoner kan forekomme. Til forskjell fra carotis- femoralis og poplitea-arterier er aterosklerose sjelden en differensialdiagnose i axillaris-arteriene.

Normal og patologisk veggtykkelse i ulike kraniale arterier målt med ultralyd hos eldre personer (ca.70 års alder) (Schäfer VS, 2017; Jese R, 2021)
Arterie Normal veggtykkelse Patologisk
a. temporalis communis 0,23 mm >0,42 mm
frontal arteriegren 0,19 mm >0,34 mm
Parietal arteriegren 0,20 mm >0,29 mm
a. facialis 0,24 mm >0,37 mm
a. axillaris 0,59 mm > 1,0 mm
a. carotis communis 0,73 mm > 1,0 mm
a. subclavia 0,61 mm >1,0 mm
a. vertebralis 0,42 mm >0,70 mm

Polymyalgia revmatika (PMR), Ultralyd-diagnostikk. Ultralyd av skuldre og hofter kan bidra til å diagnostisere PMR ved at det påvises tegn til inflammasjon. Ultralyd inngår derfor i EULAR/ACR klassifikasjonskriteriene for PMR (Dasgupta B, provisional 2012). Ultralyd kan i tillegg avdekke enkelte tilfeller (7%) (Schmidt WA, Rheumatology 2002) med samtidig temporalis arteritt eller vaskulitt i arteria axillaris (15%) (Schmidt WA Rheumatology 2008).

Ekstrakranial (non-kranial) vaskulitt i store kar og idiopatisk aortitt

Ved non-kranial storkarsvaskulitt p√•vises vaskulitt p√• samme m√•te som TA, men uten at det er funn i kraniale arterier. “Gullstandard” for sikker diagnose er fortsatt biopsi fra a. temporalis. I den sammenheng kan ultralyd ogs√• v√¶re til hjelp for √• lokalisere arterien.

Unngå feilkilder

  • Unng√• ubevisst √• komprimere arterien ved unders√łkelsen
  • Bruk rikelig med gel i beh√•rede omr√•der
  • Hvis farge-sensitiviteten er innstilt for lavt, synes bare lumens senter. Det gjenv√¶rende sorte omr√•det mellom lumen og veggen kan forveksles med hypoekkogen karveggfortykkelse
  • Hvis farge-sensitiviteten er for h√ły, kan inflammert vev bli overskygget
  • Over 50% av pasientene med AT f√•r sykdomsresidiv, oftest under nedtrapping av prednisolon. Bare ved alvorlige og langvarige tilbakefall viser ultralydunders√łkelse signifikant aktiv vaskulitt. Unders√łkelsen egner seg derfor best ved diagnose og i liten grad ved residiv

Takayasus arteritt (TAK) er en spesifikk form for storkarsvaskulitt som skiller seg klart fra arteritis temporalis og uspesifisert ekstrakranial storkarsvaskulitt ved at yngre kvinner (vanligvis under 40 √•r) angripes oftest og at de utvikler langstrakte arteriestenoser og okklusjoner. Ved ultralyd ses vaskulitt slik som ved AT, men uten kranial affeksjon. Ved mistanke om TAK b√łr de typisk affiserte blod√•rer som a. carotis, subclavia, vertebralarterier, abdominal aorta og nyrearterier (s√¶rlig ved hypertensjon). Ultralyd erstatter imidlertid ikke ekkokardiografi for vurdering av kardial ventrikul√¶r hypertrofi (ved hypertensjon), affeksjon av aorta ascendens og pulmonal hypertensjon (ved pulmonalarterie-affeksjon). Fremstilling av kartreet ved supplerende bildediagnostikk m√• ogs√• gj√łres.

Litteratur

Dette kapitlet bygger i stor grad på Schmidt WA: Role of Ultrasound in the understanding and management of vasculitis, Ther Adv Musculoskelst Dis 2014

Nielsen BD, 2023

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by √ėyvind Palm is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book