ARTRITT (REV 006-REV 020)

Læringsmål for Artrittsykdommer med lenker til de aktuelle kapitlene

Helsedirektoratets læringsmål (Inflammatoriske artrittsykdommer)

Denne delen inneholder følgende kapitler med lenker til aktuelle kapitler i Kompendium i Revmatologi:

Revmatoid artritt i PIP-ledd bilateralt og ekstensor-sene venstre håndrygg hos en 29 år gammel kvinne med symptomer siste to måneder. Illustrasjon: Ruparelia PB, Shah DS, Ruparelia K, Sutaria SP, Pathak D – Case reports in dentistry (2014). CC BY 3.0

REV 006

Ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose.

REV 007

Ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose ved

Ha god kunnskap om differensialdiagnostikk og differensialdiagnoser ved artritt-sykdommene, herunder:

REV 009 Revmatologisk anamnese – klinisk presentasjon

LÆRINGSMÅL: Beherske opptak av en målrettet revmatologisk anamnese basert på klinisk presentasjon, inkludert typiske symptomer ved inflammatoriske smerter, relevante symptomer fra andre organsystemer og komorbiditeter relevant for diagnostikk og videre behandling.

 

REV 010 Ledd, rygg og andre relevante organsystemer – klinisk revmatologisk undersøkelse

LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne planlegge og utføre målrettet klinisk revmatologisk undersøkelse av ledd, rygg og andre relevante organsystemer, inkludert perifer nevrologisk undersøkelse og kartlegging av ekstraartikulære manifestasjoner.

 

REV 011 Ledd, sener og tilgrensende strukturer – ultralydundersøkelse med standardprojeksjoner

LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne utføre ultralydundersøkelse av ledd, sener og tilgrensende strukturer med standardprojeksjoner. Selvstendig kunne vurdere inflammatoriske, degenerative og andre strukturelle forandringer.

 

REV 012 Leddvæske – prøvetaking og mikroskopering

LÆRINGSMÅL : Beherske aspirasjon og videre diagnostikk av leddvæske, herunder selvstendig kunne mikroskopere og vurdere tilstedeværelse av celler og krystaller. Selvstendig kunne sikre adekvat prøvetaking for mikrobiologisk undersøkelse

 

REV 013 Immunologiske undersøkelser relevant for artrittsykdommer

Ha god kunnskap om diagnostiske undersøkelser for revmatologiske sykdommer, herunder Selvstendig kunne tolke svar på relevante laboratorieundersøkelser.

 

REV 014 Bildediagnostisk utredning ved ledd, columna og organmanifestasjoner

LÆRINGSMÅL: Ha god kunnskap om indikasjon for bildediagnostisk utredning av perifere ledd, columna og andreorganmanifestasjoner. Selvstendig kunne velge egnet modalitet, herunder røntgen, CT, MR, PET, skjelettscintigrafi og andre metoder ved revmatisk sykdom.

 

REV 015 Behandling og Behandlingsretningslinjer

Ha god kunnskap om og selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling av inflammatorisk revmatiske artrittsykdommer. Ha god kunnskap om aktuelle lokale, nasjonale og internasjonale behandlingsretningslinjer for revmatoid artritt, psoriasisartritt og aksial spondyloartritt.

 

Beherske kliniske verktøy og skåringssystemer for kartlegging av revmatologisk sykdomsaktivitet og/eller organskade.

 

Beherske opptak av målrettet revmatologisk anamnese av pasienter med etablert sykdom med fokus på tidligere behandling, årsaker til endringer i tidligere behandlingsregimer og kompliserende komorbiditeter.

 

REV 018 Utprøvende behandling

Beherske behandling av pasienter som ikke har respondert på konvensjonell behandling, herunder ha kunnskap om behandling utenfor indikasjon.

 

REV 019 Ledd – punksjon, aspirasjon og injeksjon

LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne utføre punksjon, aspirasjon og injeksjon av fingerledd, håndledd, albue, skulder, hofte, kne, ankel og tå-ledd.

 

REV 020 Seneskjeder og bursae – punksjon, aspirasjon og injeksjon

LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne utføre punksjon, aspirasjon og injeksjon av seneskjeder og bursa

Diagnosekapitler (Artritt):

21. Bekhterevs Sykdom (Ankyloserende spondylitt) og Aksial spondyloartritt (REV 006)

22. Borrelia Artritt (Lyme Arthritis, Borreliose) (REV 077)

23. Feltys syndrom (REV 006)

24. IBD-relatert artritt. Enteropatisk artritt (REV 006)

25. Infeksiøs (septisk) artritt, infeksjon i ledd. Tuberkuløs (Tbc) artritt. Osteomyelitt (REV 077)

26. Infeksjoner i protester, graft og andre fremmedlegemer, biofilm (REV 182) 

27. Kondrokalsinose (Pyrofosfat artritt, Pseudogikt) (REV 08)

28. Krystallartritt (REV 08)

29. Palindrom Revmatisme (REV 007)

30. Psoriasisartritt (PsA) (REV 006)

31. Reaktiv Artritt (ReA) (REV 006, REV 007, REV 008)

32. Revmatoid artritt (RA), leddgikt (REV 008)

33. RS3PE Syndrom. Remiterende Seronegativ Symmetrisk Synovitt med Pitting Ødem (REV 007)

34. Spondyloartritter (SpA). Oversikt

35. Stills sykdom i voksen alder (Adult onset Still’s disease, AOSD) (REV 007)

36. Urinsyregikt, urica (REV 008)

37. Virale artritter (REV 008)

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book