VASKULITT (REV 034-052)

92 IgA vaskulitt, Henoch-Schönleins purpura hos voksne (REV 034)

Læringsmål REV 034. Ha god kunnskap om epidemiologi, patogenese, kliniske manifestasjoner, genetikk, behandlingsalternativer, potensielle komplikasjoner og prognose for vaskulitt sykdommene polymyalgia revmatika, Takayasus sykdom, kjempecellearteritt, polyarteritis nodosa, Kawasakis syndrom, Granulomatøs Polyangitt (GPA), Eosinofil Granulomatøs Polyangitt EGPA), Mikroskopisk Polyangitis (MPA), IgA vaskulitt (Henoch Schönlein), Kryoglobulin vaskulitt, annen immunkompleks vaskulitt (Goodpasture), Mb. Bechets, uspesifisert nekrotiserende vaskulitter.

 

Diagnosekoder ICD-10:: D69.0

OBS! IgA vaskulitt, Henoch-Schönleins purpura ses oftest blant barn og er derfor omtalt i bokens del om barn med revmatisk sykdom

Litteratur: Hetland LE, 2018Maxfield L, 2018Garcia-Porrua MC. 2002

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book