BEHANDLING (REV 015, REV 033, REV 050, REV 055, REV 078, REV 079)

Før behandlingen begynner skal pasienten være informert om hensikten, behandlingsmålet (“Treat to target”) og risiko for de vanligste behandlings-komplikasjonene. Skriftlig pasientinformasjon finnes på sidene til Norsk Revmatologisk Forening/Legeforeningen.

Det er viktig å ta individuelle hensyn. Vennligst se tilpasset legemiddelbehandling i eget kapittel.

Behandling utenfor godkjent indikasjon / utprøvende behandling krever ekstra oppmerksomhet, informasjon og oppfølging

Retningslinjer for behandling er listet opp i eget kapittel.

Læringsmål: REV 015, REV 033, REV 050, REV 055, REV 078, REV 079

Denne delen inneholder følgende kapitler med lenker til aktuelle kapitler i Kompendium i Revmatologi:

181. Analgetika (REV 015, REV 033)

182. Behandlingssvikt, non-respondere (REV 015, REV 033, REV 084)

183. Biologiske legemidler (bDMARDs) (REV 015, REV 033)

184. DMARDs (Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs) (REV 015, REV 033)

185. Høydose kjemoterapi med autolog stamcellestøtte (HMAS) for diffus systemisk sklerose i Norge.

186. JAK-hemmere (REV 015)

187. Kortikosteroider systemisk og leddinjeksjoner. Glukokortikosteroider (REV 015, REV 033)

188. Kosthold/ Ernæring (REV 085)

189. Medikament-induserte Bindevevssykdommer (REV 015, REV 033)

190. NSAIDs (REV 015, REV 033)

191. Nyresykdom og Legemiddelbehandling (REV 015, REV 082, REV 149)

192. Oppfølging under behandling (REV 015, REV 033)

193. Plasmaferese / plasmautskiftning (REV 141, REV148)

194. Rehabilitering (REV 085, REV 087, REV 088, REV 089)

195. Revmakirurgi (REV 085, REV 086)

196. Tilpasset legemiddelbehandling (REV 015, REV 033, REV 078, REV 079,REV 082)

197. Tverrfaglig behandling (REV 088, REV 089)

198. Utprøvende behandling / Behandling med legemidler utenfor godkjent indikasjon (REV 015, REV 018, REV 033))

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book